Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Những ngôn ngữ nào có trên Roku?

Những ngôn ngữ nào có trên Roku?

Xem danh sách các ngôn ngữ có trong ứng dụng Roku. Để đổi ngôn ngữ, vào Settings trên màn hình đầu và dùng tùy chọn Select a Language.