Skip to content

Skip to table of contents

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Nghe phần thu âm bằng Apple TV

Nghe phần thu âm bằng Apple TV

Phần thu âm có một số thể loại thu âm gồm âm nhạc, kịch và phần đọc Kinh Thánh sống động.

(Lưu ý: Phần chỉ dẫn này sẽ dùng thiết bị điều khiển từ xa Siri làm minh họa. Điều khiển từ xa của bạn có thể khác một chút).

Chọn Phần thu âm từ trang đầu của Kênh truyền thông JW để thấy những thể loại thu âm đã có sẵn. Hãy làm theo những bước sau để tìm và nghe chương trình thu âm:

 Nghe một chương trình thu âm

Trên mỗi hàng có các chương trình thu âm theo cùng thể loại. Tên của thể loại được hiển thị phía trên mỗi hàng.

 • Quét lên hoặc xuống trên bề mặt của điều khiển để di chuyển đến một thể loại khác.

 • Quét trái hoặc phải trên bề mặt của điều khiển để xem qua các phần thu âm trong cùng thể loại. Hình của chương trình thu âm được chọn sẽ có kích cỡ lớn hơn một chút so với hình của các chương trình còn lại.

 • Nhấp trên bề mặt của điều khiển từ xa để chọn một chương trình và hiển thị màn hình Audio Program Details (Thông tin chương trình thu âm).

Chọn một trong các chức năng sau:

 • Play (Bật): Chạy chương trình thu âm từ đầu.

 • Play All (Bật tất cả): Bật tất cả chương trình thu âm trong thể loại hiện tại, bắt đầu với chương trình thu âm đang hiển thị trên màn hình. Chương trình thu âm sẽ dừng khi tất cả chương trình thu âm trong cùng thể loại đã được nghe.

 • Resume (Xem tiếp): Nghe tiếp chương trình thu âm từ nơi bạn dừng nghe trước đó.

Hàng phía dưới màn hình Audio Program Details hiển thị các chương trình thu âm khác trong cùng thể loại. Quét xuống để vào hàng chương trình thu âm cùng thể loại, quét lên để trở lại màn hình Audio Program Details.

 Nghe một thể loại thu âm

Ngoài việc nghe từng chương trình thu âm, bạn cũng có thể nghe trọn bộ một thể loại. Từ màn hình Phần thu âm, chọn thể loại bạn muốn nghe, sau đó thực hiện một trong các bước sau:

 • Bật tất cả: Chọn chức năng này để nghe tất cả chương trình trong cùng thể loại, bắt đầu với chương trình đầu tiên.

 • Ngẫu nhiên: Chọn chức năng này để mở tất cả chương trình trong thể loại cách ngẫu nhiên.

Chương trình thu âm sẽ dừng sau khi tất cả các chương trình trong thể loại đã được nghe.

 Kiểm soát việc mở chương trình thu âm

Khi một chương trình thu âm đang được mở, bạn có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa Siri theo những bước sau:

 • Play/Pause (Bật/Tạm dừng): Tạm dừng chương trình thu âm. Nhấn nút này lần nữa để tiếp tục. Bạn cũng có thể nhấp vào vùng chính giữa bề mặt điều khiển để bật hay tạm dừng.

 • Lui lại: Quét sang trái khi chương trình thu âm đang được tạm dừng để chuyển về đầu chương trình. Nhấn nút Play/Pause để tiếp tục.

 • Đi tới: Quét sang phải khi chương trình thu âm đang được tạm dừng để chuyển về cuối chương trình. Nhấn nút Play/Pause để tiếp tục.

 • Tua nhanh: Để tua nhanh mười giây, đặt ngón tay lên phía bên phải của bề mặt điều khiển.

 • Khi thấy biểu tượng Tua nhanh xuất hiện trên thanh tiến độ của chương trình ở bên dưới màn hình, nhấp vào bề mặt điều khiển.

 • Tua lại: Để tua lại mười giây, đặt ngón tay lên phía bên trái của bề mặt điều khiển.

 • Khi thấy biểu tượng Tua lại xuất hiện trên thanh tiến độ của chương trình ở bên dưới màn hình, nhấp vào bề mặt điều khiển.

 • Menu (Tùy chọn): Trở về màn hình Audio Program Details.