Skip to content

Skip to table of contents

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Cài đặt ứng dụng JW Broadcasting trên Apple TV

Cài đặt ứng dụng JW Broadcasting trên Apple TV

Để có thể xem Kênh truyền thông JW trên Apple TV, bạn cần thiết lập Apple TV và cài đặt ứng dụng JW Broadcasting. Xin thực hiện các bước sau:

 Thiết lập Apple TV

Có thể bạn đã có các chỉ dẫn đi kèm theo Apple TV về việc thiết lập và kết nối với Internet. Khi Apple TV của bạn kết nối với Internet thành công, hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

 Cài đặt JW Broadcasting từ App Store

Điều hướng đến App Store, sau đó cài đặt JW Broadcasting bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Quét từ trái sang phải trên bề mặt của thiết bị điều khiển từ xa Siri cho đến khi thanh tìm kiếm Search được tô sáng.

  • Nhấp vào bề mặt của thiết bị điều khiển từ xa Siri để vào thanh tìm kiếm Search. Dùng các chữ cái có sẵn để nhập cụm từ “JW Broadcasting”.

  • Một cách khác là bạn có thể giữ nút Siri và nói to từ: “JW Broadcasting”.

  • Chọn ứng dụng rồi nhấp trên bề mặt của thiết bị điều khiển từ xa Siri.

Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.