Skip to content

Skip to table of contents

Tại sao tôi không thể tìm được JW Broadcasting trên Cửa hàng ứng dụng (App Store)?

Tại sao tôi không thể tìm được JW Broadcasting trên Cửa hàng ứng dụng (App Store)?

Có lẽ bạn không tìm đúng từ khóa. (Hãy xem hướng dẫn Cài đặt ứng dụng JW Broadcasting trên Apple TV). Một lý do khác có thể là do thiết bị của bạn không được hỗ trợ. Kênh truyền thông JW hỗ trợ Apple TV thế hệ thứ 4.