Skip to content

Skip to table of contents

Tôi có thể làm gì nếu câu hỏi của tôi không được giải đáp ở đây?

Tôi có thể làm gì nếu câu hỏi của tôi không được giải đáp ở đây?

Một người bạn biết sử dụng Apple TV hay Kênh truyền thông JW có thể giúp bạn. Nếu câu hỏi của bạn liên quan đến thiết bị hay tài khoản Apple TV của bạn, hãy xem các hỗ trợ trực tuyến của Apple. Nếu bạn đang có vấn đề với ứng dụng JW Broadcasting, xin liên lạc với văn phòng chi nhánh gần nhất.