Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có cần thẻ tín dụng để tạo tài khoản Apple ID không?

Có cần thẻ tín dụng để tạo tài khoản Apple ID không?

Khi bạn dùng Apple ID của bạn để đăng nhập vào một Apple Store (iTunes Store, App Store hay iBooks Store), bạn được yêu cầu khai báo thông tin thanh toán vì không phải bất cứ ứng dụng nào cũng miễn phí.

Nếu bạn không muốn liên kết một phương pháp thanh toán với Apple ID của bạn, hãy thực hiện các bước được nêu trong mục hỗ trợ của Apple.