Skip to content

Skip to table of contents

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Xem Video theo chủ đề bằng Amazon Fire TV

Xem Video theo chủ đề bằng Amazon Fire TV

Video theo chủ đề cho phép bạn xem bất cứ video nào từ Kênh truyền thông JW và kiểm soát được quá trình mở video (tạm dừng, lui lại, đi tới, tua nhanh hoặc tua lại). Có thể xem một hay tất cả video trong cùng thể loại.

(Lưu ý: Điều khiển từ xa của bạn có thể khác một chút với thiết bị trong phần chỉ dẫn này).

Chọn phần Video theo chủ đề từ trang đầu của Kênh truyền thông JW để xem các thể loại video hiện có. Thực hiện các bước sau để tìm kiếm và xem video:

 Tìm kiếm một video

Xem qua các thể loại bằng cách dùng điều khiển từ xa Amazon Fire TV. Nhấn nút Select (chọn) để chọn thể loại được tô sáng.

Một số video có thể xuất hiện trong nhiều thể loại. Ví dụ, video Tình yêu đích thực là gì? có thể được tìm thấy trong các thể loại Phim, Gia đình Thanh thiếu niên.

Trên mỗi hàng có các video theo cùng thể loại. Tên của thể loại được hiển thị phía trên mỗi hàng.

Dùng điều khiển từ xa để vào các thể loại:

 • Nút Up (lên) hoặc Down (xuống): Di chuyển đến một thể loại khác.

 • Nút Left (trái) hoặc Right (phải): Xem qua các video trong cùng thể loại.

 • Mỗi thể loại đều có tùy chọn Play All (Bật tất cả). Chọn tùy chọn này để bật tất cả video trong cùng thể loại, bắt đầu với video đầu tiên. Quá trình mở video sẽ dừng khi tất cả video trong cùng thể loại đã được chiếu.

Chọn một video và hiển thị màn hình Video Details (Thông tin Video).

Chọn một trong các chức năng sau:

 • Play (Bật): Bật video từ đầu.

 • Play All: Bật tất cả video trong thể loại, bắt đầu với video đang được xem. Quá trình mở video sẽ dừng khi tất cả video trong cùng thể loại đã được chiếu.

 • Resume (Xem tiếp): Xem tiếp video từ nơi bạn dừng xem trước đó.

Hàng phía dưới màn hình Video Details hiển thị các video khác trong cùng thể loại. Nhấn nút Down để vào hàng video cùng thể loại, nhấn nút Up để trở lại màn hình Video Details.

 Kiểm soát quá trình mở video

Khi một video được bật trong phần Video theo chủ đề, bạn có thể kiểm soát quá trình mở video với điều khiển từ xa Amazon Fire TV như sau:

 • Nút Play/Pause (Bật/Tạm dừng): Tạm dừng video. Nhấn nút này lần nữa để tiếp tục video.

 • Nút Fast Forward (Đi tới) hoặc Right: Cho video đi tới. Khi đến chỗ bạn muốn xem, nhấn nút Play.

 • Nút Rewind (Lui lại) hoặc Left: Cho video lui lại. Khi đến chỗ bạn muốn xem, nhấn nút Play.

 • Nút Back (Trở về): Trở về màn hình Video Details.

 Xem video mới nhất hoặc video đáng chú ý

Trang đầu của Kênh truyền thông JW liệt kê hai thể loại đặc biệt cho Video theo chủ đề:

 1. Đáng chú ý: Các video được quan tâm đặc biệt, ví dụ như các video đáng chú ý liên quan đến buổi nhóm họp hàng tuần hay buổi thờ phượng gia đình.

 2. Mới nhất: Các video mới nhất được thêm vào gần đây.