Skip to content

Skip to table of contents

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Nghe phần thu âm bằng Amazon Fire TV

Nghe phần thu âm bằng Amazon Fire TV

Phần thu âm có một số thể loại thu âm gồm âm nhạc, kịch và phần đọc Kinh Thánh sống động.

(Lưu ý: Điều khiển từ xa của bạn có thể khác một chút với thiết bị trong phần chỉ dẫn này).

Chọn Phần thu âm từ trang đầu để thấy những thể loại thu âm đã có sẵn. Hãy làm theo những bước sau để tìm và nghe chương trình thu âm:

 Nghe một chương trình thu âm

Trên mỗi hàng có các chương trình thu âm theo cùng thể loại. Tên của thể loại được hiển thị phía trên mỗi hàng.

 • Nút Up (Lên) hoặc Down (Xuống): Di chuyển đến một thể loại khác.

 • Nút Left (Trái) và Right (Phải): Xem qua các phần thu âm trong cùng thể loại.

Nhấn Select (Chọn) để chọn một chương trình và hiển thị màn hình Audio Program Details (Thông tin chương trình thu âm).

Chọn một trong các chức năng sau:

 • Play (Bật): Bật chương trình thu âm từ đầu.

 • Play All (Bật tất cả): Bật tất cả chương trình thu âm trong thể loại hiện tại, bắt đầu với chương trình thu âm đang hiển thị trên màn hình. Chương trình thu âm sẽ dừng khi tất cả chương trình thu âm trong cùng thể loại đã được nghe.

 • Resume (Xem tiếp): Nghe tiếp chương trình thu âm từ nơi bạn dừng nghe trước đó.

Hàng phía dưới màn hình Audio Program Details hiển thị các chương trình khác trong cùng thể loại. Nhấn nút Down để vào hàng chương trình thu âm cùng thể loại, nhấn nút Up để trở lại màn hình Audio Program Details.

 Nghe một thể loại thu âm

Ngoài việc nghe từng chương trình thu âm, bạn cũng có thể nghe trọn bộ một thể loại. Chọn thể loại thu âm mà bạn muốn nghe, sau đó thực hiện một trong các bước sau:

 • Bật tất cả: Chọn chức năng này để nghe tất cả chương trình trong cùng thể loại, bắt đầu với chương trình đầu tiên.

 • Ngẫu nhiên: Chọn chức năng này để mở tất cả chương trình trong thể loại cách ngẫu nhiên.

Chương trình thu âm sẽ dừng sau khi tất cả các bài hát trong thể loại đã được nghe.

 Kiểm soát việc mở chương trình thu âm

Khi một chương trình thu âm đang được mở, bạn có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa Amazon Fire TV theo những bước sau:

 • Play/Pause (Bật/Tạm dừng): Tạm dừng chương trình thu âm. Nhấn nút này lần nữa để tiếp tục.

 • Fast Forward (Đi tới): Cho chương trình thu âm đi tới. Nhấn nút Play để tiếp tục.

 • Rewind (Lui lại): Cho chương trình thu âm lui lại. Nhấn nút Play để tiếp tục.

 • Back (Trở về): Trở về màn hình Phần thu âm.