Skip to content

Skip to table of contents

Có cần thẻ tín dụng để tạo tài khoản Amazon không?

Có cần thẻ tín dụng để tạo tài khoản Amazon không?

Bạn cần thêm phương thức thanh toán vào tài khoản Amazon của bạn để mua ứng dụng từ kho hàng. Để tải những ứng dụng miễn phí, xin vào phần Amazon’s Help & Customer Service.