Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Xem các nội dung đang phát sóng bằng Amazon Fire TV

Xem các nội dung đang phát sóng bằng Amazon Fire TV

Phần Đang phát sóng của Kênh truyền thông JW tương tự như chương trình ti-vi gồm nhiều kênh có các nội dung được lên lịch trước. Nếu bạn muốn kiểm soát quá trình mở video (nghĩa là xem video từ đầu đến cuối, tạm dừng, lui lại hay đi tới các phần sau), xin vào mục Video theo chủ đề.

(Lưu ý: Điều khiển từ xa của bạn có thể khác một chút với thiết bị trong phần chỉ dẫn này).

Thực hiện các chỉ dẫn sau đây để xem nội dung đang phát sóng của Kênh truyền thông JW bằng Amazon Fire TV:

 Xem một kênh đang phát sóng

Chọn mục Đang phát sóng trong trang đầu để hiển thị danh sách các kênh.

Nhấn nút Up (lên) hoặc Down (xuống) trên điều khiển từ xa của Amazon Fire TV để xem qua danh sách các kênh. Bên trái màn hình hiển thị lịch phát sóng các video sẽ được chiếu trong kênh được chọn. Nhấn nút Select (chọn) để xem kênh được chọn.

 Chọn một kênh khác

Để chọn một kênh khác khi đang xem một kênh đang phát sóng:

  • Nhấn nút Back (trở lại) để trở lại danh sách các kênh.

  • Nhấn nút Up hoặc Down để xem qua danh sách các kênh.

  • Nhấn nút Select để chọn một kênh.