Skip to content

Skip to table of contents

JW LIBRARY

Hỗ trợ cho iPad, iPhone và iPod touch

Hỗ trợ cho iPad, iPhone và iPod touch

JW Library là một ứng dụng chính thức do Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất. JW Library gồm một số bản dịch Kinh Thánh cũng như các sách và sách mỏng dùng để học hỏi Kinh Thánh.

 

 

Có gì mới trong phiên bản 10.0?

  • Hỗ trợ cho Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới (Bản học hỏi)

  • Hỗ trợ cho các bản thu âm chú thích hình của Kinh Thánh bản học hỏi (Study Bible)

  • Khung tìm kiếm hiển thị những gợi ý không chỉ từ sách Thông hiểu (Insight) mà còn từ Bảng chú giải thuật ngữ (Glossary) và Cẩm nang tra cứu

 

TRONG PHẦN NÀY

Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS

Học cách dùng các tính năng chính của JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—iOS

Học cách tải về và quản lý các bản Kinh Thánh trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý ấn phẩm​—iOS

Học cách tải về và quản lý ấn phẩm trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—iOS

Học cách đặt và quản lý phần đánh dấu trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—iOS

Học cách dùng tính năng lịch sử trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tùy chỉnh trải nghiệm đọc​—iOS

Học cách tùy chỉnh trải nghiệm đọc trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—iOS

Học cách tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm và tìm kiếm một đề tài trong sách Insight on the Scriptures trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tô màu văn bản​—iOS

Học cách tô màu văn bản trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (iOS)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.