Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tại sao thiết bị Android của tôi không có bản dịch Kingdom Interlinear?

Tại sao thiết bị Android của tôi không có bản dịch Kingdom Interlinear?

Bản dịch Kingdom Interlinear chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành Android từ phiên bản 4.0 trở lên.