Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Những màu khác nhau trên màn hình liệt kê các sách trong Kinh Thánh có ý nghĩa gì?

Những màu khác nhau trên màn hình liệt kê các sách trong Kinh Thánh có ý nghĩa gì?

Các màu tương ứng với tám nhóm được trình bày ở Câu hỏi 19 trong phần Giới thiệu về Lời Đức Chúa Trời.