Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm sao để cải thiện chất lượng âm thanh trong tính năng Ngữ pháp?

Làm sao để cải thiện chất lượng âm thanh trong tính năng Ngữ pháp?

Tính năng Ngữ pháp dùng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) trong thiết bị điện tử. Trong iOS, tính năng chuyển văn bản thành giọng nói được mặc định ở dạng chất lượng thấp. Có thể tải về phần âm thanh chất lượng cao hơn cho TTS. Trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị điện tử, hãy vào Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy vào https://support.apple.com/en-us/HT202362.