Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tại sao máy tôi không có một số tính năng?

Tại sao máy tôi không có một số tính năng?

Có một số tính năng, chẳng hạn như tùy chỉnh tốc độ đọc của phần thu âm, chỉ có trong máy chạy hệ điều hành từ Android 6.0 trở lên.

Cũng xem: Ứng dụng này có chạy được trên thiết bị của tôi không?