Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm sao để định dạng âm thanh trong tính năng Ngữ pháp?

Làm sao để định dạng âm thanh trong tính năng Ngữ pháp?

Tính năng Ngữ pháp dùng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) trong thiết bị điện tử. Có thể bạn cần cài đặt một ứng dụng TTS khác để nghe âm thanh chất lượng cao hơn trong ngôn ngữ bạn học. Có thể điều chỉnh tốc độ đọc của tính năng Ngữ pháp trong phần cài đặt của ứng dụng JW Language.