Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có thể lưu trữ dữ liệu trên JW Language vào thẻ nhớ SD không?

Có thể lưu trữ dữ liệu trên JW Language vào thẻ nhớ SD không?

Không. Để giảm dung lượng của JW Language trên thiết bị của mình, bạn có thể làm những cách sau:

  • Chỉ tải về một số ấn phẩm nhất định, thay vì tải về tất cả các ấn phẩm để dùng khi không có Internet

  • Tải video với độ phân giải thấp