Skip to content

Skip to table of contents

Nội dung tập trung vào thánh chức

Nội dung tập trung vào thánh chức

Các từ và câu trong JW Language tập trung vào việc rao giảng, dạy dỗ và từ vựng Kinh Thánh. Các tờ chuyên đề cũng được thêm vào nhằm có thể đối chiếu giữa ngôn ngữ chính của bạn và ngôn ngữ muốn học.