Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có thể tắt chế độ La-tinh hóa không?

Có thể tắt chế độ La-tinh hóa không?

Có. Hãy nhấn vào Cài đặt trong thanh lựa chọn chính, rồi vuốt nút bật tắt bên cạnh Hiển thị kiểu chữ La-tinh hóa để tắt chế độ La-tinh hóa.