Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Các hoạt động trong bộ sưu tập sử dụng như thế nào?

Các hoạt động trong bộ sưu tập sử dụng như thế nào?

Trong một bộ sưu tập, hãy nhấn nút Bắt đầu để xem danh sách các hoạt động sau:

  • Nhìn: Chọn nghĩa đúng của từ trong các lựa chọn

  • Ghép: Ghép từ với hình, hoặc ghép từ với nghĩa đúng

  • Nghe: Nghe một từ và chọn nghĩa đúng

  • Thẻ học hỏi: Đoán nghĩa đúng của từ trước khi hiển thị câu trả lời. Thay đổi tốc độ đọc bằng cách nhấn vào biểu tượng tốc độ. Nhấn vào biểu tượng cái loa để bật hoặc tắt phần thu âm.

  • Luyện nghe: Nghe một bộ sưu tập các cụm từ. Nhấn nút Chỉnh sửa trong thanh thứ tự để chọn thứ tự được đề nghị hoặc thiết lập thứ tự riêng cho mình.