Venezuela

NGÀY 6-6-2019

Cập nhật tình hình ở Venezuela: Công việc của Nhân Chứng tiếp tục phát triển bất kể thử thách

Bất kể hoàn cảnh khó khăn, Nhân Chứng Giê-hô-va tại Venezuela tiếp tục can đảm tham gia thánh chức.

NGÀY 5-11-2018

Cập nhật tình hình ở Venezuela: Giữ vững đức tin bất kể tình trạng ngày càng khó khăn

Bất kể tình hình khủng hoảng kinh tế tiếp diễn ở Venezuela, Nhân Chứng Giê-hô-va ở nước này vẫn sốt sắng tham gia các hoạt động thiêng liêng.