Skip to content

Làn sóng bắt bớ anh em của chúng ta ở Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukriane ngày càng dữ dội. Một Phòng Nước Trời ở Luhansk bị cướp bóc, phá hoại và đốt vào ngày 30-5-2018.

NGÀY 15-10-2018
UKRAINE

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã cấm hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã cấm hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va

Ngày 26-9-2018, Tòa án Tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Donestk tự xưng đã tuyên bố Nhân Chứng Giê-hô-va là tôn giáo “cực đoan”, qua đó cấm hoạt động của chúng ta. Trong phiên xét xử, cả tổng công tố viên khởi kiện thực thể pháp lý của chúng ta lẫn quan tòa đều không thẩm vấn bất kỳ Nhân Chứng nào. Lệnh cấm trên là vụ việc mới nhất trong làn sóng bắt bớ ngày càng dữ dội đối với Nhân Chứng Giê-hô-va ở khu vực này.

Tình hình anh em của chúng ta ở Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine ngày càng tồi tệ kể từ giữa năm 2017 khi Tòa án Tối cao tuyên bố một số ấn phẩm của chúng ta là “cực đoan”. Trong năm 2017, cảnh sát đã thẩm vấn hơn 170 Nhân Chứng. Chính quyền của những khu vực này cũng đang tiến hành tịch thu tất cả các Phòng Nước Trời. Tính đến ngày 29-8-2018, tổng cộng có 16 Phòng Nước Trời đã bị tịch thu.

Dù bị đàn áp nhưng anh em của chúng ta ở những khu vực này vẫn tiếp tục nương cậy “Đức Chúa Trời của sự giải cứu”.​—Thi thiên 18:46.