Skip to content

NGÀY 15-2-2019
ÚC

Thảm họa lũ lụt tại Queensland, Úc

Thảm họa lũ lụt tại Queensland, Úc

Đợt mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía đông bắc nước Úc. Nước lũ khiến hàng ngàn người phải sơ tán, phá hủy nặng nề và gây mất điện.

Chi nhánh Úc-Á báo cáo rằng 58 anh chị công bố thuộc ba hội thánh phải tá túc ở nhà người thân hoặc nhà của các Nhân Chứng khác. Tổng cộng có mười căn nhà của anh em bị ngập, trong đó có hai căn bị phá hủy.

Chi nhánh đã thành lập một Ủy ban Cứu trợ. Giám thị vòng quanh và các trưởng lão địa phương đang thăm những người công bố bị ảnh hưởng. Chúng ta cầu nguyện để các anh chị ấy tiếp tục bền chí và nhận được sự an ủi từ những anh chăn chiên đầy yêu thương.​—1 Phi-e-rơ 5:2.