Skip to content

NGÀY 6-11-2019
TÂY BAN NHA

Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá phía đông Tây Ban Nha

Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá phía đông Tây Ban Nha

Nhiều trận mưa lớn đã gây tàn phá trên diện rộng tại phía đông Tây Ban Nha trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Trận mưa nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 23 tháng 10 tại tỉnh Tarragona, con sông Francolí bị tràn ra và gây lũ lụt nghiêm trọng. Thật đáng buồn là có năm người thiệt mạng trong trận lũ. Trong đó có hai anh của chúng ta, khi họ lái xe qua cầu trên đường về nhà từ buổi nhóm họp thì bất ngờ bị cuốn trôi.

Các trưởng lão đang an ủi anh em tại hội thánh địa phương vì họ rất đau buồn sau cái chết của hai anh. Một thành viên của Ủy ban Chi nhánh Tây Ban Nha cũng đến thăm hội thánh để an ủi và khích lệ anh em.

Chúng ta cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục an ủi anh em trong thử thách này.​—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.