Skip to content

NGÀY 25-9-2017
PUERTO RICO

Cập nhật từ Puerto Rico sau cơn bão Maria

Cập nhật từ Puerto Rico sau cơn bão Maria

Tính đến ngày 25-9-2017, có 15 trong số 19 giám thị vòng quanh ở Puerto Rico đã cho biết chỉ một anh em chúng ta bị thương sau cơn bão Maria. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật từ bốn giám thị vòng quanh ở phía tây của hòn đảo, vì bị mất liên lạc. Các anh từ vòng quanh cạnh đó đã mua xe máy và xe địa hình để đến gần phía tây hầu đánh giá tình hình.

Chúng ta tiếp tục ủng hộ anh em yêu dấu qua lời cầu nguyện.—Gia-cơ 5:16.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000