Skip to content

Hai đại diện của Đại sứ quán Thái Lan (thứ ba và thứ tư từ phải sang) cùng một số thành viên của văn phòng chi nhánh và hội thánh địa phương.

NGÀY 9-10-2018
PERU

Đại sứ quán Thái Lan bày tỏ “lòng biết ơn và cảm phục chân thành” với Nhân Chứng ở Peru vì đã giúp đỡ công dân Thái bị giam giữ

Đại sứ quán Thái Lan bày tỏ “lòng biết ơn và cảm phục chân thành” với Nhân Chứng ở Peru vì đã giúp đỡ công dân Thái bị giam giữ

Ngày 26-6-2018, các đại diện của Đại sứ quán Thái Lan tại Peru đã tham quan chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở thủ đô Lima. Họ muốn cảm ơn anh em vì đã trợ giúp những công dân Thái đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Peru.

Từ năm 2007, Nhân Chứng Giê-hô-va tại Peru đã đến các nhà tù để làm công việc giáo dục về Kinh Thánh. Từ năm 2013, họ cũng đến thăm một nhà tù đang giam giữ các tù nhân Thái. Cảm kích trước tấm lòng chân thành của họ, lãnh sự Thái Lan đã liên lạc với chi nhánh để sắp xếp một cuộc gặp gỡ.

Một nhóm anh chị đang trên đường về sau khi đã giúp các tù nhân tìm hiểu Kinh Thánh.

Các đại diện của đại sứ quán gồm tham tán lâm thời Angkura Kulvanij, bí thư thứ nhất Pathompong Singthong và trợ lý lãnh sự Pradthana Pongudom. Khi tham quan chi nhánh cùng các thành viên Ủy ban Chi nhánh, họ được biết về công việc dịch thuật quy mô của chi nhánh, trong đó gồm việc dịch ấn phẩm sang chín ngôn ngữ bản địa.

Các đại diện của Đại sứ quán Thái Lan xem một anh dịch ấn phẩm sang ngôn ngữ ký hiệu Peru.

Đại sứ quán đã gửi thư đến chi nhánh bày tỏ “lòng biết ơn và cảm phục chân thành” vì anh em đã sốt sắng giúp đỡ “người nghèo và người cô thế tại Peru, bất kể tôn giáo và văn hóa của họ”. Trong thư cũng khen “những nỗ lực và sự đóng góp không ngừng của các Nhân Chứng Giê-hô-va ở Peru trong việc giúp các tù nhân Thái vượt qua khó khăn và cải thiện điều kiện sống trong tù”.

Trường hợp của anh em ở Peru cho thấy việc tiếp tục chia sẻ thông điệp Kinh Thánh cho mọi loại người đem lại kết quả tốt.​—1 Cô-rinh-tô 9:22.