Skip to content

NGÀY 23-10-2018
NIGERIA

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nigeria

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nigeria

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại miền trung và miền nam của Nigeria. Nước trên hai con sông chính là Benue và Niger đã tràn bờ, khiến hàng ngàn người phải di tản và hơn 100 người thiệt mạng.

Theo báo cáo ban đầu, không có Nhân Chứng nào thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, lũ lụt đã khiến ít nhất 2.000 người công bố phải di tản và hơn 1.000 người trong số đó cần được cứu trợ. Đa phần những anh chị đi di tản đã ở nhờ nhà của các anh em đồng đạo trong khu vực an toàn.

Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đã được thành lập để điều phối hoạt động cứu trợ và khích lệ các anh em. Hai thành viên thuộc Ủy ban Chi nhánh Nigeria, một giám thị vòng quanh, một số anh thuộc Ban Công tác và một số anh thuộc Ban Thiết kế và Xây dựng Địa phương đã đến an ủi những người công bố trong khu vực bị ảnh hưởng.

Dù thảm họa này gây ra nhiều khó khăn cho anh em chúng ta nhưng Cha Giê-hô-va trên trời luôn “là thành trì của họ trong lúc khốn khổ”.​—Thi thiên 37:39.