Skip to content

NGÀY 13-9-2018
NHẬT BẢN

Bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản

Bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản

Vào thứ ba, ngày 4-9-2018, một cơn bão được cho là mạnh nhất trong hơn 20 năm qua tại Nhật Bản đã đổ bộ vào miền tây nước này. Chính quyền ra lệnh sơ tán trong phạm vi lớn, và như dự đoán, cơn bão khủng khiếp này đã gây thiệt hại trên bình diện rộng.

Chi nhánh Nhật Bản xác nhận rằng không có Nhân Chứng Giê-hô-va nào thiệt mạng. Tuy nhiên, có ít nhất 15 anh chị bị thương và khoảng 538 căn nhà bị hư hại. Ngoài ra, theo báo cáo sơ bộ thì có 44 Phòng Nước Trời bị hư hại.

Ủy ban Cứu trợ Thảm họa của thành phố Osaka và Sakai đang hợp tác với nhau để tổ chức công tác cứu trợ, bao gồm việc sửa chữa những căn nhà và công việc rất quan trọng là thăm chiên.

Chúng ta thật biết ơn vì Đức Giê-hô-va quan tâm đến những anh em đang gặp khó khăn và giúp đỡ họ qua đoàn thể anh em.—Thi thiên 34:19.