Nhật Bản

NGÀY 7-11-2018

Nhân Chứng cứu trợ cho nạn nhân trong cơn lũ ở Nhật Bản

Không lâu sau khi thảm họa xảy ra, tình nguyện viên đã nhanh chóng đến dọn dẹp và sửa chữa nhà của các Nhân Chứng và Phòng Nước Trời bị hư hại.