Skip to content

NGÀY 8-6-2018
NGA

Vợ của các Nhân Chứng bị bỏ tù ở Nga gửi thư ngỏ đến cố vấn của tổng thống Putin

Vợ của các Nhân Chứng bị bỏ tù ở Nga gửi thư ngỏ đến cố vấn của tổng thống Putin

Vào sáng ngày 7-6-2018, mười trong số những người vợ của 17 Nhân Chứng bị bỏ tù ở Nga đã gửi thư ngỏ đến ông Mikhail Fedotov, cố vấn của tổng thống Putin kiêm chủ tịch của Hội đồng Tổng thống về Xã hội Dân sự và Nhân quyền.