Skip to content

Anh chị Akopyan (đứng giữa hàng phía trước) và những anh chị đến hỗ trợ anh Akopyan trong phiên tòa.

NGÀY 6-3-2019
NGA

Tòa án đảo ngược phán quyết chống lại anh Akopyan trong phiên tòa trước đó tại Nga

Tòa án đảo ngược phán quyết chống lại anh Akopyan trong phiên tòa trước đó tại Nga

Ngày 1-3-2019, Tòa Tối cao nước Cộng hòa Kabardino-Balkaria đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới về trường hợp của anh Arkadya Akopyan 70 tuổi. Anh bị xét xử trong hơn một năm, bị kết tội oan về việc phân phát ấn phẩm “cực đoan” và “kích động thù ghét tôn giáo”.

Trước đó, tòa cấp dưới đã phán quyết là anh Akopyan phải lao động công ích. Phán quyết gần đây của Tòa Tối cao đã bãi bỏ phán quyết của tòa cấp dưới.

Chúng ta cảm tạ Đức Giê-hô-va về chiến thắng pháp lý này và vui mừng cùng anh Akopyan. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để anh em trung thành chịu đựng.​—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4.