Skip to content

NGÀY 31-1-2019
NGA

Bản án của anh Dennis Christensen sẽ được đưa ra vào ngày 6-2-2019

Bản án của anh Dennis Christensen sẽ được đưa ra vào ngày 6-2-2019

Phiên tòa xét xử anh Dennis Christensen diễn ra ở Tòa án Quận Zheleznodorozhniy thuộc Oryol đã kết thúc, và thẩm phán thông báo rằng bản án sẽ được đưa ra vào thứ tư, ngày 6-2-2019.

Anh Christensen bị giam giữ kể từ ngày 25-5-2017. Phiên tòa hình sự của anh bắt đầu vào ngày 19-2-2018. Nếu bị kết án, bên khởi tố đề nghị án tù là sáu năm rưỡi đối với anh Christensen.

Dù đã ở trong tù hơn 20 tháng nhưng anh Christensen vẫn giữ tinh thần tích cực, hoàn toàn tin cậy Đức Giê-hô-va và cảm kích trước những lời cầu nguyện của anh em trên khắp thế giới.​—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1, 2.