Skip to content

NGÀY 28-5-2019
MOZAMBIQUE

Bão Kenneth đổ bộ vào miền bắc Mozambique

Bão Kenneth đổ bộ vào miền bắc Mozambique

Vào ngày 25-4-2019, bão Kenneth đổ bộ vào miền bắc Mozambique. Đây là trận bão thứ hai đổ bộ vào nước này sau trận bão Idai, là bão gây ra sự tàn phá trên diện rộng vào tháng 3. Bão Kenneth gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, khiến nhà cửa và đường sá bị tàn phá, làm cho đời sống trong vùng này vốn đã bất ổn càng trở nên khó khăn hơn.

Có khoảng 300 người công bố sống ở tỉnh Cabo Delgado, nhưng không người nào bị thương hay thiệt mạng. Tuy nhiên, trong vòng anh em, có 9 ngôi nhà bị tàn phá và 16 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, có một Phòng Nước Trời bị tàn phá và ba Phòng Nước Trời bị hư hại. Giám thị vòng quanh tại địa phương, một anh đại diện Ban Thiết kế và Xây dựng Địa phương và hai anh thuộc một văn phòng dịch thuật từ xa đã đến thăm tất cả các hội thánh bị ảnh hưởng và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Chúng ta cầu nguyện cho các anh em ở đó để họ tiếp tục hướng đến Đức Giê-hô-va hầu được ngài thêm sức và giúp đỡ “trong những lúc khốn khổ”.—Thi thiên 46:1.