Skip to content

NGÀY 1-12-2017
MEXICO

Nhân Chứng Giê-hô-va triển khai công việc xây lại ở Guatemala và Mexico sau những trận động đất dữ dội

Nhân Chứng Giê-hô-va triển khai công việc xây lại ở Guatemala và Mexico sau những trận động đất dữ dội

Từ ngày 1 tháng 12, dự án cứu trợ trên quy mô lớn sẽ bắt đầu được triển khai. Dự án này có chi phí ước tính là 10 triệu đô-la Mỹ và bao gồm việc xây lại gần 500 ngôi nhà, 16 Phòng Nước Trời và sửa chữa rất nhiều công trình khác bị hư hại trong hai trận động đất ở Guatemala và Mexico vào tháng 9.

Thành phố Mexico—Ủy ban Chi nhánh Trung Mỹ sẽ bắt đầu triển khai công việc xây lại trên quy mô lớn ở Guatemala và Mexico từ ngày 1-12-2017. Đây là một phần trong công tác cứu trợ được thực hiện sau khi hai trận động đất xảy ra vào tháng 9 vừa qua. Sau hai thảm họa này, chi nhánh đã lập tức tổ chức những đợt cứu trợ đầu tiên để cung cấp nước, thực phẩm, thuốc men và quần áo cho các anh chị bị ảnh hưởng. Bước tiếp theo của công tác cứu trợ sẽ tập trung vào việc xây lại Phòng hội nghị, Phòng Nước Trời và nhà cửa của các anh chị.

Tại hai bang của Mexico là Chiapas và Oaxaca, 655 anh chị phải di tản sau khi trận động đất mạnh 8,2 độ xảy ra vào ngày 7 tháng 9. Theo kế hoạch, công tác cứu trợ ở hai bang này bao gồm việc xây lại 315 ngôi nhà và 15 Phòng Nước Trời. Ngoài ra, các công trình bị hư hại cũng sẽ được sửa chữa, trong đó có 1.039 ngôi nhà, 108 Phòng Nước Trời và 3 Phòng hội nghị.

Tại thành phố Mexico và các bang là Mexico, Morelos và Puebla, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra vào ngày 19 tháng 9 đã khiến 463 anh chị phải di tản. Tổng cộng có 158 ngôi nhà sẽ được xây lại. Ngoài ra, 600 ngôi nhà khác, 39 Phòng Nước Trời và một Phòng hội nghị cũng sẽ được sửa chữa.

Tại Guatemala, trận động đất ngày 7 tháng 9 khiến 36 anh chị phải sơ tán. Trong những tháng tới, các thành viên xây cất và tình nguyện viên địa phương sẽ xây lại 9 ngôi nhà và 1 Phòng Nước Trời. Họ cũng sẽ sửa chữa 20 ngôi nhà và 4 Phòng Nước Trời.

Theo ước tính của Ủy ban chi nhánh, công tác cứu trợ này sẽ kéo dài từ 5 đến 6 tháng và có chi phí là gần 10 triệu đô-la Mỹ. Có 39 ủy ban cứu trợ giúp sắp xếp công tác cứu trợ này. Khoảng 30 thành viên xây cất đã lên kế hoạch chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng, và 970 anh chị khác tình nguyện tham gia việc xây lại. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho công việc và tinh thần tình nguyện của tất cả những ai “góp phần vào thánh chức cứu trợ” để giúp anh em đồng đạo.—2 Cô-rinh-tô 8:4.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Guatemala: Juan Carlos Rodas. Điện thoại: +502-5967-6015

Mexico: Gamaliel Camarillo. Điện thoại: +52-555-133-3048