Mexico

NGÀY 1-12-2017

Nhân Chứng Giê-hô-va triển khai công việc xây lại ở Guatemala và Mexico sau những trận động đất dữ dội

Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ bắt đầu triển khai dự án cứu trợ trên quy mô lớn để hỗ trợ anh em đồng đạo bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất dữ dội ở Mexico và Guatemala.