Skip to content

NGÀY 1-1-2019
KYRGYZSTAN

Tiến triển tích cực về pháp lý ở Osh, Kyrgyzstan

Tiến triển tích cực về pháp lý ở Osh, Kyrgyzstan

Vào ngày 30-11-2018, Bộ Tư pháp của Kyrgyzstan cho Nhân Chứng Giê-hô-va ở Osh, thành phố lớn thứ hai của nước này, được đăng ký.

Anh em chúng ta đã được đăng ký với nước Kyrgyzstan từ năm 1998. Tuy nhiên, sau khi một luật mới về tôn giáo có hiệu lực vào năm 2008 thì tại những thành phố thuộc miền nam nước này, trong đó có thành phố Osh, chính quyền địa phương thường từ chối cho anh em chúng ta đăng ký. Vì thế, chính quyền của thành phố Osh thường xem việc anh em chúng ta rao giảng ở nơi công cộng và nhóm họp là bất hợp pháp. Thỉnh thoảng, cảnh sát bố ráp nhà riêng hoặc địa điểm thuê mà anh em dùng cho việc nhóm họp để thờ phượng.

Chúng ta vui mừng vì tiến triển tích cực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các Nhân Chứng ở Kyrgyzstan tự do nhóm họp để thờ phượng và yên ổn chia sẻ thông điệp Kinh Thánh cho người khác.​—1 Ti-mô-thê 2:1-4.