Skip to content

Khu phức hợp Dusit ở Nairobi, Kenya, nơi xảy ra vụ tấn công.

NGÀY 25-1-2019
KENYA

Khu phức hợp Dusit ở Kenya bị tấn công

Khu phức hợp Dusit ở Kenya bị tấn công

Vào ngày 15-1-2019, có ít nhất 21 người thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp Dusit gồm khách sạn và văn phòng ở Nairobi, Kenya.

Chi nhánh Kenya báo cáo là không có người công bố nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công này, và nơi xảy ra vụ việc cách văn phòng chi nhánh khoảng bảy ki-lô-mét. Có hơn mười anh chị làm việc tại khu phức hợp Dusit, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công thì bảy anh chị không có mặt ở sở làm và những người còn lại đã được sơ tán một cách an toàn. Có một anh và một chị phải trú ẩn 12 tiếng trước khi được sơ tán.

Các trưởng lão địa phương và giám thị vòng quanh đang cung cấp sự trợ giúp về thiêng liêng cho những người công bố bị ảnh hưởng trong vụ tấn công. Chúng ta cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục an ủi anh em trong thời gian khó khăn này.​—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.