Skip to content

NGÀY 27-7-2018
HY LẠP

Các vụ cháy ở Hy Lạp

Các vụ cháy ở Hy Lạp

Các vụ cháy ở khu vực gần Athens, Hy Lạp, càng trở nên dữ dội bởi những cơn gió mạnh, đã gây thiệt hại về người và tài sản. Có ít nhất 76 người thiệt mạng và 187 người bị thương. Vụ cháy này được xem là có sức tàn phá lớn nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ qua.

Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Hy Lạp báo cáo rằng không có anh em nào bị thương hay thiệt mạng trong thảm họa này. Tuy nhiên, tất cả anh em trong vùng bị ảnh hưởng đã phải sơ tán và hiện đang trú ngụ ở nhà của anh em trong các hội thánh lân cận. Hơn nữa, bốn ngôi nhà của anh em bị hư hại đáng kể và một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Chúng ta cầu nguyện cho anh em bị ảnh hưởng bởi thảm họa này cũng như các anh em vì tình yêu thương mà cưu mang họ (Giăng 13:34, 35). Chắc chắn, Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục nâng đỡ anh em chúng ta trong thời điểm khó khăn này.