Hy Lạp

NGÀY 7-1-2019

Kỷ niệm cuộc chiến nửa thế kỷ giành quyền tự do rao giảng

Năm 1993, anh Minos Kokkinakis đã thắng lợi trong cuộc chiến pháp lý 50 năm giành quyền tự do chia sẻ niềm tin, đánh dấu lần đầu Tòa án Nhân quyền Châu Âu kết tội một nước là vi phạm quyền tự do tôn giáo.