Skip to content

NGÀY 31-8-2017
HỒNG KÔNG

Bão Hato đổ bộ vào Hồng Kông và Macau

Bão Hato đổ bộ vào Hồng Kông và Macau

Vào thứ tư ngày 23 tháng 8, bão Hato mạnh cấp 10 đã đổ bộ vào khu vực phía nam Trung Quốc, trong đó bao gồm các thành phố Hồng Kông và Macau. Tại Hồng Kông, dù không gây thiệt mạng nhưng cơn bão đã khiến 34 người bị thương. Trong khi đó, tại Macau, ít nhất 9 người thiệt mạng và 153 người bị thương.

Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Hồng Kông, cũng điều phối công việc ở Macau, cho biết không có Nhân Chứng nào bị thiệt mạng. Tuy nhiên, nhiều người ở Macau không có điện và nước uống. Văn phòng chi nhánh phối hợp với Nhân Chứng địa phương để cung cấp nước uống và đồ dùng cho anh em đồng đạo.

Có hơn 5.500 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Hồng Kông và 320 Nhân Chứng ở Macau.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Hồng Kông: Danny Steensen. Điện thoại: +852-3950-3500