Skip to content

NGÀY 26-2-2018
HOA KỲ

Tin mới nhất về công tác cứu trợ sau bão Harvey

Tin mới nhất về công tác cứu trợ sau bão Harvey

NEW YORK—Người dân tại Texas, Hoa Kỳ, tiếp tục khắc phục hậu quả sau khi bão Harvey đổ bộ gần Corpus Christi vào ngày 25-8-2017. Hai Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đang hướng dẫn công tác cứu trợ nhằm giúp hàng ngàn anh chị chúng ta bị ảnh hưởng do bão.

Một anh Nhân Chứng đang tìm anh em đồng đạo tại một nơi trú tạm thời ở Houston, Texas.

Hơn 7.000 tình nguyện viên đã tham gia việc dọn dẹp 2.300 ngôi nhà cho những người công bố bị ảnh hưởng. Mỗi tuần, khoảng 1.000 tình nguyện viên tham gia công tác xây cất có quy mô lớn. Đến nay, họ đã sửa xong 48 Phòng Nước Trời, và có kế hoạch sửa chữa hơn 545 ngôi nhà trong những tháng tới. Theo ước tính, công việc xây cất chỉ riêng trong khu vực này sẽ tốn 8,5 triệu đô-la Mỹ và kéo dài đến ngày 30-6-2018.

Từ cuối tháng 8 năm 2017, có tổng cộng 22 anh đại diện chi nhánh, bao gồm 7 thành viên của Ủy ban Chi nhánh, đã đến thăm những khu vực bị thảm họa và khích lệ tinh thần những người công bố bị ảnh hưởng. Nguyện xin Đức Giê-hô-va làm cho tay của tất cả các anh chị tham gia trong công tác cứu trợ này trở nên mạnh mẽ.​—Nê-hê-mi 6:9.

Hai tình nguyện viên tại Aransas Pass, Texas.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000