Skip to content

NGÀY 13-10-2017
HOA KỲ

BÁO CÁO SƠ BỘ | Cháy rừng ở California

BÁO CÁO SƠ BỘ | Cháy rừng ở California

Ủy ban Chi nhánh Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin liên quan đến các anh chị bị ảnh hưởng bởi nhiều trận cháy rừng ở Bắc California và trận cháy lan nhanh gây thiệt hại ở Nam California.

Bắc California: Văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ đã liên lạc với các giám thị vòng quanh ở trong và ngoài quận Mendocino, Napa và Sonoma. Họ cho biết tất cả các anh chị đều an toàn, chỉ một người công bố bị thương. Khoảng 700 anh chị đã phải di tản, và khoảng 2.000 anh chị khác sẵn sàng rời đi khi cần. Tất cả những anh chị di tản đã có chỗ an toàn ở nhà của các anh em đồng đạo. Đến thời điểm này, có một Phòng Nước Trời và ba ngôi nhà của các anh chị bị phá hủy. Ngoài ra, có 22 ngôi nhà bị hư hại nặng và 32 ngôi nhà khác bị hư hại nhẹ. Các giám thị vòng quanh dẫn đầu trong việc cung cấp sự khích lệ và giúp đỡ cần thiết.

Nam California: Ở thành phố Anaheim có tổng cộng 25 gia đình Nhân Chứng phải di tản và không có anh chị nào bị thương. Tất cả anh chị này tạm ở trong nhà của các Nhân Chứng. Chưa có báo cáo nào về thiệt hại của các Phòng Nước Trời và nhà của các anh chị.

Chúng ta tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ chứng tỏ là “nơi trú náu an toàn” cho tất cả những anh chị đang chịu ảnh hưởng trong thời điểm đầy đau buồn này.​—Thi thiên 9:9, 10.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000