Skip to content

NGÀY 30-8-2018
HÀN QUỐC

Tòa án Tối cao Hàn Quốc nghe những lập luận về vấn đề từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Tòa án Tối cao Hàn Quốc nghe những lập luận về vấn đề từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Thứ năm, ngày 30-8-2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc mở một phiên điều trần về vụ ba Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Dư luận đưa ra những ý kiến trái chiều về việc bỏ tù những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm từ bấy lâu nay. Thế nên, tất cả 13 thẩm phán đã dành bốn tiếng đồng hồ để đặt câu hỏi cho các luật sư của Nhân Chứng Giê-hô-va và những người khác về vấn đề này. Các thẩm phán dành nhiều thời gian để thảo luận về phán quyết mang tính bước ngoặt do Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra vào ngày 28-6-2018. Phán quyết này buộc cơ quan lập pháp phải áp dụng nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm, thay vì bỏ tù họ như những tội phạm. Các luật sư yêu cầu Tòa tuyên bố ba anh Nhân Chứng là vô tội. Điều này sẽ lập tiền lệ vững chắc cho các tòa án sơ thẩm để họ đưa ra quyết định cho hơn 900 vụ việc tương tự đang chờ được xét xử. Chúng ta đang đợi Tòa án Tối cao quyết định khi nào đưa ra phán quyết về vụ xét xử của ba anh Nhân Chứng mà họ đã nghe trong suốt phiên điều trần.

Với lòng tin chắc, chúng ta cùng hơn 100 anh trung thành hiện đang ở tù sẽ tiếp tục kiên trì trông đợi nơi Đức Chúa Trời, đấng giải cứu chúng ta.—Mi-chê 7:7.