Skip to content

NGÀY 1-11- 2018
HÀN QUỐC

Phán quyết mang tính lịch sử của Tòa án Tối cao Hàn Quốc

Phán quyết mang tính lịch sử của Tòa án Tối cao Hàn Quốc

Vào thứ năm, ngày 1-11-2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã phán quyết rằng việc từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm không phải là một tội ác, với 9 thuận và 4 chống. Lương tâm dựa trên niềm tin tôn giáo giờ đây được xem là “lý do chính đáng” để từ chối nhập ngũ. Phán quyết mang tính lịch sử này của Tòa án Tối cao đặt nền tảng cho tòa án các cấp ở Hàn Quốc ra phán quyết vô tội cho hơn 900 anh đang chờ xét xử.

Giữa năm nay, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã quyết định rằng kể từ tháng 12 năm 2019, chính phủ nên có quy định về nghĩa vụ thay thế dành cho những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

Chúng ta vui mừng và ngợi khen Đức Giê-hô-va về phán quyết mang tính lịch sử này.