Skip to content

NGÀY 30-11-2018
HÀN QUỐC

Các anh Hàn Quốc được phóng thích

Các anh Hàn Quốc được phóng thích

Chi nhánh Hàn Quốc cho biết là vào ngày 30-11-2018, có 57 anh đã được phóng thích và đoàn tụ với gia đình. Đoàn thể anh em trên khắp thế giới vô cùng vui mừng với kết quả rất được mong đợi này và ngợi khen Đức Giê-hô-va vì đã ban phước cho dân ngài.​—Dân số 6:24-26.

Chúng ta cầu nguyện cho tám anh vẫn đang ở trong tù. Các anh phải thi hành án trong 18 tháng tuy nhiên có thể sẽ được trả tự do sau 6 tháng đi tù.

Các anh được trả tự do đoàn tụ với gia đình (trái, phải). Một anh được truyền thông phỏng vấn bên ngoài trại giam (giữa).