Skip to content

NGÀY 17-1-2020
HÀN QUỐC

Hàn Quốc tuyên bố đặc xá người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Hàn Quốc tuyên bố đặc xá người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Vào ngày 31-12-2019, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố 1.879 người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm vừa mới được trả tự do sẽ được đặc xá. Mặc dù họ có tiền án nhưng chính phủ sẽ hủy bỏ bất kỳ hạn chế dân sự nào đối với họ. Đợt đặc xá này là kết quả mới nhất của phán quyết năm 2018 do Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao công nhận quyền từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm là không vi phạm pháp luật.

Chính phủ Hàn Quốc áp đặt lệnh giới hạn quyền dân sự đối với những người đã chấp hành án tù trong vòng năm năm. Do những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm cũng có tiền án nên chính phủ đã áp dụng các hạn chế này đối với anh em chúng ta. Vì vậy, các anh không được tham dự các kỳ thi hoặc lấy bằng quốc gia cũng như gặp hạn chế khi xin việc.

Anh Hong Dae-il, thuộc Bộ phận Thông tin Truyền thông tại Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi biết ơn chính quyền đã dỡ bỏ các hạn chế dân sự này. Với quyết định này, chính phủ đã tiến thêm một bước trong việc công nhận người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm không phải là tội phạm”.

Chúng ta mong đợi các quyết định tích cực khác từ phía chính phủ Hàn Quốc trong tương lai nhưng chúng ta muốn quy sự vinh hiển và tôn kính cho Đức Giê-hô-va, Đấng Lập Luật vĩ đại nhất.—Khải huyền 4:11.