Skip to content

NGÀY 5-6-2018
GUATEMALA

Núi lửa phun trào ở Guatemala

Núi lửa phun trào ở Guatemala

Vào chủ nhật, ngày 3-6-2018, núi lửa Volcan de Fuego ở Guatemala đã phun trào, tuôn ra một dòng dung nham nóng chảy kèm theo những cột khói cao gần 9km. Có ít nhất mười hội thánh trong vùng bị ảnh hưởng. Đáng mừng là không có anh chị nào bị thương. Tám anh chị phải di tản để đảm bảo sự an toàn. Áp dụng nguyên tắc nơi 2 Cô-rinh-tô 8:14, 15, các anh chị thuộc những vòng quanh lân cận đã cung cấp nhu yếu phẩm, chỗ ở và phương tiện di chuyển cho những anh chị bị ảnh hưởng.