Đức

NGÀY 10-1-2019

Khu tưởng niệm ở Đức đã tổ chức cuộc triển lãm lưu động về việc Nhân Chứng Giê-hô-va bị bắt bớ

Cuộc triển lãm lưu động cho thấy Nhân Chứng Giê-hô-va bị bắt bớ vì đức tin không lay chuyển dưới cả hai chế độ Quốc Xã lẫn Cộng sản Đông Đức.

NGÀY 14-9-2018

Triển lãm tại Kassel, Đức, kỷ niệm 70 năm một hội nghị mang tính lịch sử của Nhân Chứng

Trong thời kỳ khó khăn sau Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức một hội nghị lớn nhất tại châu Âu vào thời bấy giờ.

NGÀY 9-7-2018

Cuối cùng được công nhận: Tưởng nhớ anh Max Eckert tại khu tưởng niệm của trại tập trung Dachau

Dù anh Max Eckert, một Nhân Chứng Giê-hô-va, không được nhiều người biết đến trước khi anh mất, nhưng hiện nay người ta công nhận anh là người có đức tin không lay chuyển.