Skip to content

Tòa Tối Cao Canada ngay trước khi phiên xét xử bắt đầu vào ngày 2-11-2017.

NGÀY 30-8-2018
CANADA

Tòa Tối Cao Canada từ chối can thiệp vào thủ tục khai trừ

Tòa Tối Cao Canada từ chối can thiệp vào thủ tục khai trừ

Trong vụ Wall kiện ủy ban tư pháp của hội thánh Highwood (Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) v. Wall) vào ngày 31-5-2018, Tòa Tối Cao Canada nhất trí đưa ra quyết định là “các tổ chức tôn giáo được tự do đặt ra luật lệ và quyết định ai là thành viên”. Như vậy, tòa án nhận ra là họ không nên can thiệp vào sắp đặt về việc khai trừ của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Trụ sở của Tòa Tối Cao Canada (bên trái của hình) ở Ottawa.

Tòa kết luận rằng thủ tục của các Nhân Chứng trong việc xét xử trường hợp phạm tội trọng “không phải là hành động thù hằn mà có mục đích giúp người phạm tội khôi phục và trở lại với Hội thánh”. Trong phán quyết đó, Tòa cũng nói rằng các tòa án không được can thiệp vào vấn đề nội bộ của tôn giáo.

Thay mặt hội đồng gồm chín thẩm phán của Tòa Tối Cao, ông Malcolm Rowe giải thích về lý do đưa ra phán quyết đó: “Các thủ tục và luật lệ của một tổ chức tôn giáo có thể liên quan đến cách hiểu về giáo lý, chẳng hạn như trường hợp này. Các tòa án không có quyền cũng như khả năng để giải quyết vấn đề về giáo lý tôn giáo”.

Ông Philip Brumley, cố vấn pháp lý của Nhân Chứng Giê-hô-va, nói: “Phán quyết này cho thấy Tòa Tối Cao Canada có đồng quan điểm với các tòa án cấp cao của Ai-len, Argentina, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Hung-ga-ri, Peru và Ý. Họ đều công nhận rằng chúng ta có quyền dựa trên tiền lệ trong Kinh Thánh để xác định ai hội đủ điều kiện làm Nhân Chứng Giê-hô-va”.​—1 Cô-rinh-tô 5:11; 2 Giăng 9-11.