Skip to content

NGÀY 31-5-2018
CANADA

Tòa Tối Cao Canada đưa ra phán quyết có lợi cho Nhân Chứng Giê-hô-va

Tòa Tối Cao Canada đưa ra phán quyết có lợi cho Nhân Chứng Giê-hô-va

Theo phán quyết đồng thuận được đưa ra ngày 31-5-2018, Tòa Tối Cao Canada đã xác nhận rằng các tòa án không nên can thiệp vào sự sắp đặt về việc khai trừ. Chúng ta vui mừng vì phán quyết này bênh vực các tiêu chuẩn công chính của Đức Giê-hô-va.—Ê-sai 33:22.

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/17101/index.d

Đọc thêm